Środa   1. XII.     

 

  7.00   śp. Jana Brosia, zięcia Janusza

  7.00   śp. Małgorzaty Kasznik 20 r. śmierci, Wincentego męża, Edwarda Kasznika

17.00   NOWENNA  – te intencje, które zostaną zamówione lub złożone w  skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

 

                                           Czwartek   2. XII.   

 

  7.00   śp. Katarzyny Grela, Pawła męża, synów Władysława i Jana

  7.00   śp. Rozalii Zbroja, męża Józefa syna Ryszarda

 17.00   śp. Wiesława Greli w 1 r. śmierci

 

                                                Piątek    3. XII.   

 

  7.00   śp. Bronisławy Wojtas

  7.00   śp. Edwarda Cichego i z rodziny

17.00   śp. Franciszki Sokół, Józefa męża, syna Jana córki Małgorzaty

 

                                               Sobota    4.XII.       

 

  7.00   śp. Edwarda Cichego

  7.00   śp. Rozalii Zbroja w 29 r. śmierci, Józefa męża, syna Ryszarda

 

 

                                     Niedziela    5. XII.   

 

7.00    za parafian

  9.00   śp. Pawła Raźnego w 12 r. śmierci

   11.00   śp. Aleksandry Witas

 17.00   śp. Małgorzaty Bałbatun

                                   

 

                                     Poniedziałek   6. XII.  

 

 7.00    śp. Marii i Sebastiana Bochenek, syna Jana

 7.00    śp. Jana Stawowskiego, syna Stanisława, Heleny córki

 

                                          Wtorek   7 .XII.    

 

 7.00    śp. Marii i Sebastiana Bochenek, syna Jana , córek Zofii i Anieli

 7.00    śp. Jana Prażmowskiego, Marii żony, Marii i Władysławy Prażmowskich

 

 

 

 

                                  Środa   8. XII.     Niepokalane Poczęcie NMP

 

  7.00   śp. Jana Prażmowskiego, Marii żony, Marii i Władysławy Prażmowskich

  7.00   śp. Stanisława i Małgorzaty Zbroja

17.00   NOWENNA  – te intencje , które zostaną zamówione lub złożone w  skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

 

                                           Czwartek   9. XII.   

 

  7.00   o zdrowie i bł.Boże dla rodziny Broś

  7.00   śp.  Joanny Szewczyk  pogrzebowa

 

                                                Piątek    10. XII.   

 

  7.00   śp. Bronisławy Szczupak w 12 r. śmierci

  7.00   śp. Justyny Prażmowskiej

17.00   śp. Marii i Sebastiana Bochenek, syna Jana

 

                                               Sobota    11.XII.       

 

  7.00   śp. Małgorzaty Bałbatun  pogrzebowa

  7.00   śp. Julii Szczupak   pogrzebowa

 

 

                                     Niedziela    12.XII.   

 

  7.00    śp. Justyny Prażmowskiej w 1 r. śmierci

  9.00    o zdrowie i bł.Boże dla  Danuty i Marka w 40 r. ślubu

 11.00   chrzty ;

 17.00   śp. Danuty Janas pogrzebowa

                                   

 

                                Poniedziałek   13 . XII.  

 

 7.00    śp. Olgi i Piotra Zwolińskich

 7.00    śp.  Franciszka Herjana, Łucjii żony i z rodziny

 

                                          Wtorek   14 XII.    

 

 7.00    śp. Wiktorii i Józefa Broś

 7.00    śp. Piotra Szczupaka, syna Jana

 

 

                                            Środa   15. XII.     

 

  7.00   śp. Małgorzaty Bałbatun    pogrzebowa

  7.00   śp. Danuty Janas    pogrzebowa

17.00   NOWENNA  te intencje, które zostaną  zamówione lub złożone  w skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

 

 

                                           Czwartek   16. XII.   

 

  7.00   śp. Julii Szczupak   pogrzebowa

  7.00   śp. Franciszka Kośmider   pogrzebowa

 

 

                                                Piątek    17. XII.   

 

  7.00   śp. Władysława Golimowskiego, Anny żony,

  7.00   śp. Piotra Barana   pogrzebowa

17.00   śp. Stefana Waśko , rodziców Franciszki i Kazimierza

 

                                               Sobota    18.XII.       

 

  7.00   o bł.Boże  z podziękowaniem za otrzymane łaski

  7.00   śp. Wincentego Kasznika 45 r. śm. Małgorzaty żony, syna Edwarda, zięcia Ryszarda

 

 

                                     Niedziela    19.XII.   

 

  7.00    o zdrowie i bł.Boże w rodzinie  Franczak

  9.00    o zdrowie i bł.Boże  dla Eli

 11.00   o zdrowie i bł.Boże  dla Wacława

 17.00   śp. Janiny Kenska

                                   

                                     Poniedziałek   20 . XII.  

 

 7.00    śp. Marii Broś, Władysława męża, Marii córki, synów Józefa i Władysława

 7.00    śp. Julii Szczupak    pogrzebowa

 

                                          Wtorek   21 XII.    

 

 7.00    śp. Jana i Katarzyny Walerja, Eugeniusza syna

 7.00    śp. Adama i Franciszka Nawara

 

 

                              Środa    22. XII.   

 

  7.00   śp. Zofii Szczupak

  7.00   śp.  Krystyny Rokita, Andrzeja męża, synów Piotra i Józefa

17.00   NOWENNA  te intencje które zostaną  zamówione lub złożone  w skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

 

 

                            Czwartek    23.XII.       

 

  7.00   śp. Wiktorii Broś, Józefa męża

  7.00   śp.  Adama Sajka

 

 

                         Piątek  –  Wigilia   24.XII.   

 

  7.00    o zdrowie , bł.Boże w rodzinie Broś

  7.00    śp. Jana Nawary, Marii żony, rodziców Piotra i Franciszki

 24.00   PASTERKA   za parafian

                                   

 

                       Sobota  –  Boże Narodzenie    25.XII.   

 

  7.00    o zdrowie , bł.Boże  dla Marii i Zbigniewa w 45 r. ślubu

  9.00    śp. Wiktorii i Jana Raźnych, syna Jana z żoną Anielą, wnuka Pawła

11.00  za parafian

 17.00   śp. Justyny Prażmowskiej

 

 

                     Niedziela  Święto Świętej Rodziny  26.XII.   

                                       św. Szczepana   

 

  7.00    śp. Marii i Franciszka Ciepiela

  9.00    śp. Marii Ciepiela, Władysława męża, Jana Raźnego

 11.00   chrzty ;

 17.00   śp. Danuty Sagan

                                  

                                            Poniedziałek   27. XII.     

 

  7.00   śp. Justyny Prażmowskiej

  7.00   śp. Stanisława i Genowefy Bernackich, syna Józefa

 

                                           Wtorek   28. XII.   

 

  7.00   śp. Włodzimierza Suchy w 5 r. śmierci, Józefa Kurkiewicza i Marcina Tokarczyka

  7.00   śp. Franciszka Kośmider     pogrzebowa

 

 

                                     Środa   29. XII.   

 

  7.00   śp. Jana Prażmowskiego, Marii żony, syna Jana, Marii i Władysławy Prażmowskich

  7.00   śp. Franciszka Wnuka    pogrzebowa

 17.00  NOWENNA  te intencje które zostaną  zamówione lub złożone  w skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

 

 

                                Czwartek   30 .XII.       

 

  7.00   śp. Danuty Janas      pogrzebowa

  7.00   śp. Antoniego Nawara  pogrzebowa

 

 

                             Piątek   Stary Rok   31.XII.   

 

  7.00   śp. Piotra Barana     pogrzebowa

  7.00   śp. Wiktorii Wiecheć, męża Franciszka

 16.00   Nieszpory i Msza św. za parafian