ŚWIĘTA MAŁGORZATA Z ANTIOCHII, DZIEWICA I MĘCZENNICA

Imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa pospolitego margarítes – perła. Wspomnienie obchodzimy 13 lipca
Patronka Antiochii, szczęśliwego porodu i dobrych narodzin. Uciekamy się do niej w pokusach i w zwątpieniach.

Św. Małgorzata pochodziła z Antiochii (Azja Mniejsza). Pierwszą gminę chrześcijańską założył tu św. Paweł podczas swej pierwszej podróży w latach 45-49. Patronka naszej parafii żyła pod koniec III wieku, czyli ok. 1700 lat temu. Wg podania miała być córką pogańskiego kapłana. Po śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, która była chrześcijanką. Ta doprowadza ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu św. Wybuchło właśnie prześladowanie, najdłuższe i najokrutniejsze obejmujące całe imperium rzymskie, za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

Gdy po pewnym czasie Małgorzatę odwiedził jej ojciec, zauważył postęp w cnotach. Jako kapłan pogański wpadł jednak w gniew, dowiedziawszy się, że jego córka jest chrześcijanką i potajemnie bierze udział w chrześcijańskich zgromadzeniach. Gdy krzyk i chłosta nie pomogły, za upór i nieposłuszeństwo wygania ją w łachmanach na pole. Małgorzata cieszy się, że może cierpieć dla Chrystusa. Wygnana pasie bydło. Jest spokojna, wesoła. Tu ma czas na modlitwę. Po pewnym czasie ojciec znów woła Małgorzatę. Nie pomogło schlebianie. Nie pomogły pogróżki. Małgorzata zawierzyła Chrystusowi. Woli życie oddać, niż zdradzić swego Oblubieńca. By złamać upór swej córki, ojciec donosi namiestnikowi rzymskiemu Olibariuszowi, że jego córka zmieniła wiarę. Ponieważ Małgorzata była bardzo piękna, namiestnik zakochał się w niej. Chciał pojąć ją za żonę. Małgorzata stanowczo mu odmawia. Twierdzi, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa.

Namiestnik rzymski kazał aresztować świętą Dziewicę i usiłował skłonić ją do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał stosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury: sieczono rózgami, szarpano jej ciało hakami i podpalano ogniem. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jeszcze większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem Krzyża świętego. Kiedy nadal obstawała przy wierze świętej, została ścięta mieczem.

Św. Małgorzata należała do najbardziej znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Należała do 14 Wspomożycieli, do których uciekano się w szczególnych potrzebach.
W naszej parafii posiadamy jeden obraz z poprzedniego kościoła, znajdujący się w prezbiterium. Przedstawiana jest ze smokiem lub z krzyżem w ręku, którego to znakiem odpędziła szatana oraz z mieczem, którym została ścięta. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlachetnej rodziny, przedstawia się ją zwykle, podobnie jak św. Barbarę i Katarzynę, z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową.

 

Św. Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić Temu, który jest pięknem najwyższym – miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości w wierze – miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś walczyła z groźną bestią – ucz nas jak walczyć z wszelkim złem!
Daj nam siły w przeciwnościach, wspieraj swoim męstwem i doprowadź do Królestwa Miłości.
Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał.

 

PIEŚŃ DO ŚW.MAŁGORZATY

O Chryste, źródło czystości i dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty, więc przez nich przyjmij te modły.

Sławimy dzisiaj z radością Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę podwójną cieszy się chwałą.

Przez mężne wiary wyznanie złożyła z życia ofiarę.
I cierpiąc ciała katusze oddała ducha w Twe ręce.

Przykładem odtąd się stała, jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą, by pełnię wiary osiągnąć.

Niech jej przyczyna za nami wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności i Twojej łasce nas podda.

Domem i nami wszystkimi opiekuj się, Małgorzato.
Wspieraj modłami swoimi, byśmy dojść mogli do Boga.

 

O ŚWIĘTYCH MAŁGORZATACH

Nie ma wątpliwości, że nasza św. Małgorzata jest pierwszą z wszystkich świętych noszących to imię. Oddała ona swe życie dla Chrystusa ok. 307 r. Pełny spis świętych znajduje się w Martyrologium Rzymskim.
Nasza Święta dała początek 11 świętym i 13 błogosławionym o tym samym imieniu.
W Ilustrowanym Leksykonie Świętych z 2003 r. znajdziemy 15 życiorysów św. Małgorzat, żyjących w różnym czasie oraz czczonych w różnych okresach roku liturgicznego:
ŚW. MAŁGORZATA – 13 VII; patronka naszej parafii.
1. Św. Małgorzata Angielska – święto 3 II; żyła w XII w. na Węgrzech.
2. Św. Małgorzata Bourgeoys – święto 12 I; żyła w XVII w., pochodziła z Francji, działała w USA.
3. Św. Małgorzata Clitherow – 21 X; zginęła w XVI w. w Anglii umęczona pod ciężkimi kamieniami.
4. Bł. Małgorzata Ebner – 20 VI; XIII/XIV w., jedna z największych mistyczek niemieckich.
5. Św. Małgorzata Alacoque – 16 X; znamy ją najbardziej z objawień dotyczących kultu Najśw. Serca Pana Jezusa. Wspominamy ją często w I piątki miesiąca.
6. Bł. Małgorzata Pole – 27 V; żyła w XV/XVI w. w Anglii. Została ścięta bez dowodów winy.
7. Bł. Małgorzata Sabaudzka – 23 XI; żyła w XV wieku we Włoszech.
8. Św. Małgorzata Szkocka (królowa) – żyła w XI w.
9. Św. Małgorzata Węgierska (królowa) – 20 VII; żyła w XIII w.
10. Bł. Małgorzata z Citta di Castello – 13 IV; mistyczka. Żyła we Włoszech w XIII/XIV w. Po urodzeniu została porzucona przez rodziców ponieważ była niewidoma.
11. Św. Małgorzata z Cortony – 22 II; żyła w XIII w. we Włoszech. Jako młoda kobieta żyła 9 lat w wolnym związku. Gdy zabito jej kochanka, podejmuje surową pokutę. Doświadcza wielu łask mistycznych.
12. Bł. Małgorzata z Lotaryngii – 2 XI; żyła na przełomie XV/XVI w.
13. Bł. Małgorzata z Lowanium – 2 IX; żyła w XIII w. w Belgii. Była męczennicą.
14. Bł. Małgorzata z Ypers – 20 VII; żyła w XIII w. w Belgii. Już w młodości wybrała życie surowej pokuty i całkowitego ubóstwa.

Święta Małgorzata – Dziewica i Męczennica, święta Kościoła katolickiego – żyła na przełomie III i IV w. w Antiochii Pizydyjskiej. Według zachowanego podania, św. Małgorzata była córką pogańskiego kapłana, lecz została nawrócona na chrześcijaństwo przez swoją opiekunkę, która zajmowała się nią po śmierci matki.

Za czasów panowania cesarza Dioklecjana miały miejsce prześladowania chrześcijan. W tym właśnie czasie zakochał się w niej rzymski namiestnik którego św. Małgorzata nie chciała poślubić, odpowiadając, że jej serce należy do Chrystusa. Była w związku z tym torturowana, więziona, a w końcu ścięta około roku 303-305.

W średniowieczu jej kult jako świętej był bardzo rozpowszechniony. Przyjął się wizerunek św. Małgorzaty poskramiającej smoka, zgodnie z przekazem, który głosi, że gdy była więziona ukazał się jej szatan w postaci smoka piekielnego. Św. Małgorzata miała przepędzić go znakiem krzyża. Na obrazach przedstawiana jest jej postać stojąca na smoku i godząca w jego paszcze wydłużonym krzyżem. Rzadziej spotyka się wizerunek ze św. Małgorzatą powstrzymującą smoka lejcami.

Mimo, że nie należała do królewskiego rodu, jest często przedstawiana w koronie na głowie, co ma podkreślić jej szlachecki pochodzenie. Często też trzyma w dłoni gałązkę palmową jako symbol męczeństwa.