9 października 2014 w sali parafialnej  zgromadzili się emeryci i renciści na dorocznym spotkaniu. Honorowym Gościem był dostojny Jubilat Pan Stefan Broś, który obchodzi 100 rocznicę urodzin. Były życzenia i występy artystyczne dedykowane Seniorowi.