17 maja 2015 roku dzieci z klasy IV b przeżywały swoją rocznicę pierwszego przyjęcia Pana Jezusa pod postacią Chleba.