Raciborowice, dnia 14.11.2014r.

Ekscelencjo Księże Biskupie

 

Ja, (imię i nazwisko) proszę o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Proszę o ten Sakrament dlatego, że chcę …………..

Napisać jak się do niego przygotowywałem i co osiągnąłem.

Jakie mam postanowienia wypływające z tego sakramentu.

 

Jako imię z bierzmowania wybrałem (…….). Pragnę go naśladować w jego drodze do świętości, bo……..

 

 

                                      ______________________________________

                                                                 (czytelny podpis)