1. Boże Ciało

2. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic

3. Zmiany na stanowisku proboszcza

4. Odpust parafialny – jubileusz.

 

1. Uroczystość Bożego Ciała gromadzi na modlitwie całą naszą wspólnotę parafialną i wielu gości.

W barwnej pełnej modlitewnego skupienia procesji biorą udział całe rodziny. Ołtarze ozdabiane pięknymi kwiatami przygotowują poszczególne sołectwa. W tym dniu jak w żadnym innym jesteśmy blisko Chrystusa, publicznie wyznajemy naszą wiarę.

 

2.Na początku lipca odbyła się parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

W Kalwarii przed cudownym obrazem Maryi Ks. Kanonik W. Cholewa sprawował Mszę Świętą.

W Wadowicach zwiedziliśmy Muzeum Świętego Jana Pawła II, a także Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w której Ojciec Święty przyjął Sakrament Chrztu, pomodliliśmy się przy jego relikwiach. Następnie udaliśmy się do Stryszawy, na Siwcówkę do kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie jest miejsce spoczynku Kunegundy Siwiec.

K. Siwiec urodziła się 28 maja 1876 r. w Stryszawie, pod wpływem nauk misyjnych i wewnętrznego głosu podejmuje decyzję zmiany planów życiowych i oddania się wyłącznie na służbę Bogu. Wstępuje do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego.Zostaje obdarzona łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Jezusa. Umiera w opinii świętości 27 czerwca 1955 roku.

Z inicjatywy ojców Karmelitów Bosych, przekonanych o świętości życia Kunegundy Siwiec rozpoczęto starania mające na celu wyniesienie jej na ołtarze.

W przepięknym, malowniczym miejscu w którym całe swoje życie spędziła Kunegunda Siwiec, jeszcze za jej życia bywał prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Wiele razy, zachwycony jej urokiem, odwiedzał Siwcówkę Generał Józef Haller. W tym miejscu, przez kilka lat spędzał wakacje Sługa Boży Stefan Wyszyński, najpierw jako biskup lubelski a potem jako Prymas Polski. W latach sześćdziesiątych, na Siwcówce odwiedzał Ks. Prymasa Kardynał Karol Wojtyła.

Dziękujemy Ks. Kanonikowi za pokazanie tego niezwykłego miejsca i za inne bardzo przyjemne niespodzianki, które miały miejsce podczas tej pielgrzymki.

 

3. 1 lipca 2023 roku, po prawie 20 latach ofiarnej posługi Ks. Kanonik W. Cholewa przestał pełnić funkcję proboszcza parafii w Raciborowicach. Jego obowiązki przejął dotychczasowy wikariusz

Ksiądz Rafał Ryczek. Ks. Kanonikowi dziękujemy za wieloletnią posługę duszpasterską w Raciborowicach, jako proboszcz tej parafii. Na dalsze lata posługi kapłańskiej życzymy mu Błogosławieństwa Bożego, opieki Św. Małgorzaty i Św. Jana Pawła II. Z pewnością jeszcze wiele razy będziemy się wspólnie modlić w naszej przepięknych świątyni.

Proboszczowi Ks. Rafałowi, który rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu kapłańskim, życzymy radosnej, przynoszącej dobre owoce posługi. Życzymy aby udało mu się realizować wszystkie plany i zamierzenia, zarówno te dotyczące życia duchowego, jak i opieki nad świątynią i jej otoczeniem. Niech opiekuje się nim nasza patronka Św. Małgorzata.

 

4. Podczas tegorocznego odpustu parafialnego przeżywaliśmy jubileusz 750-lecia powstania parafii w Raciborowicach oraz 550-lecie konsekracji kościoła. Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce podczas sumy odpustowej.

 

Opracowała :

mgr Krystyna Zbroja