Niedziela 17 październik.

                                         „Bóg jest Miłością” J3,16

 

            Uroczyste rozpoczęcie Misji św. w Parafii  Raciborowice

        7,00 ; 9,00 ; 11,00 ;   – Msze św  z kazaniem misyjnym   

                    17,00  Msza św z Nabożeństwem i procesją Fatimską 

 

                     Poniedziałek   18 październik.

               „Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

 

  9,00  Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00  Msza św. z kazaniem dla dzieci klas  ;  4, 5 , 6 , 7 i 8  Szkoły Podstawowej

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym

18,00  Misyjna Konferencja Stanowa dla kobiet

20,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21.00 Apel jasnogórski z rozważaniem

 

      

                           Wtorek   19 październik.

                                 „Wiara i nawrócenie”

 

 9,00  Misyjna uroczystość pojednania  /bez Mszy św./

11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci  ;  4, 5 , 6 , 7 i 8  Szkoły Podstawowej

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym

18,00  Misyjna Konferencja Stanowa dla mężczyzn

20,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21.00 Apel jasnogórski z rozważaniem

    

                             Środa   20 październik.

           „Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt.24,42/

 

  9,00 Msza św. z kazaniem misyjnym

11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci ;  4, 5 , 6 , 7 i 8  Szkoły  Podstawowej

16.30  Nabożeństwo Różańcowe  po alejkach cmentarnych

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym

20,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

21.00 Apel jasnogórski z rozważaniem

 

 

                      Czwartek   21 październik.

                          Jezus Chrystus jest moim Panem

 

9,00  Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Msza św.

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

17,00  Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Msza św.

20,00  Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Msza św.

21.00 Apel jasnogórski z rozważaniem

 

 

                                     Piątek    22 październik.

                      „Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/

 

                  DZIEŃ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY

   9,00  Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny  z odnowieniem

                             ślubów małżeńskich

/10.30 – okazja do spowiedzi dla starszych i chorych/

11,00  Msza św. z kazaniem dla chorych wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia.

13.00  wyjazd do chorych

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

17,00  Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

20,00  Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

21.00 Apel jasnogórski z rozważaniem

 

                           Sobota    23 październik.

                                  „Oto Matka twoja …” /J19,26 /

 

  9,00 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

11,00 /bez Mszy św./ Misyjna uroczystość dla dzieci z kl. 0, 1, 2  i 3  Szkoły Podstawowej oraz przedszkolaków ,  niemowlaków i matek w stanie błogosławionym.

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

17,00  Msza św. z kazaniem misyjnym

18,00  Misyjna Konferencja Stanowa dla młodzieży

20,00  Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodych i dłużej pracujących

      / po kazaniach ofiarowanie parafii Matce Bożej/

 

 

 

 

                         Niedziela   24 październik.

                 Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” / Łk.  24,48/

 

    7,00 ; 9,00 ; 11,00 ; 17,00  – Msze św. z kazaniem misyjnym

 

       15,00   UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA  MISJI ŚW.

                    –  Uroczysta Msza św.za parafin

                    –  Poświęcenie  krzyża misyjnego   

     –  Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

 

16.30  Nabożeństwo Różańcowe

 

                     Misyjny Sakrament Pokuty:   

 SPOWIEDŹ   Środa : w godz.  8,00 – 9,00    i   10,00 – 11,00 

                           16,00 – 17,00    i  19,00 – 20,00

 

 

                          INTENCJE   MSZALNE   od  17  do  24  października   2021 r.

                 

                           Poniedziałek   18 . X.    MISJE  ŚWIĘTE

 

9.00   śp. Wandy Pieniążek 12 r. śmierci, Stanisława męża, Jana Kmiecika, Krystyny żony

11.00   śp.  Wandy Herjan    pogrzebowa

17.00   śp.  Macieja Sapety, Katarzyny żony

20.00   śp. Franciszka Wnuk    pogrzebowa

 

                               Wtorek   19 X.      MISJE  ŚWIĘTE

 

11.00    śp. Zofii Bochenek, Wojciecha męża

11.00    śp.  Joanny Szewczyk   pogrzebowa

20.00    o zdrowie i bł.Boże dla Jakuba w 13 r. urodzin

20.00   śp. Antoniego Nawara   pogrzebowa

 

                                Środa   20. X.       MISJE  ŚWIĘTE

 

 9.00   śp. Zofii Broś   pogrzebowa

11.00   śp. Julii Szczupak   pogrzebowa

17.00   NOWENNA  intencje  zbiorowe, te które zostaną zamówione lub złożone w  skrzynce obok ołtarza MB  do najbliższej środy

20.00   śp. Piotra Barana   pogrzebowa

 

                             Czwartek   21. X.        MISJE  ŚWIĘTE

 

  9.00   śp. Franciszki Szołtysek    pogrzebowa

17.00   śp.  Zofii Augustyn    pogrzebowa

20.00   śp. Franciszka Sapety, Anieli żony, siostry Franciszki

 

                        Piątek    22. X.      MISJE  ŚWIĘTE

 

9.00   śp. Jana Ciepieli  6 r. śmierci, Grażyny żony

11.00  śp. Piotra Barana   pogrzebowa

17.00   śp.  Danuty Janas  pogrzebowa

20.00   o zdrowie i bł.Boże dla Marii Walerjan oraz synowej Alicji

 

                            Sobota    23.X.         MISJE  ŚWIĘTE

 

 9.00   o zdrowie i bł.Boże dla Antosia w 4 r. urodzin

17.00    śp. Stanisława Bochenka , Marii żony

20.00   o zdrowie i bł.Boże dla Pawła w 30 r. urodzin

 

 

                        Niedziela    24.X.    Zakończenie  MISJI  ŚWIĘTYCH

 

7.00    śp. Jana Nawary , Marii żony, rodziców Piotra i Franciszki

9.00   o zdrowie i bł.Boże dla Urszuli z racji urodzin

11.00   śp. Franciszka Brosia oraz rodziców Franciszki i Jana

15.00   za parafian  Uroczyste zakończenie Misji Świętych 

 17.00   śp. Jerzego Janiga

           

„O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wieka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu” (Z Dzienniczka S. Faustyny).