28 maja 2015 dzieci z klasy 3 a pielgrzymowały do sanktuarium św. Jana Pawła II, aby podziękować za dar Eucharystii. Więcej informacji o sanktuarium.