w związku z trwającą epidemią oraz ograniczeniem ilości wiernych na Mszy św.  i  nabożeństwach łączna ilość wiernych w kościele nie może przekraczać 5 osób

ograniczenia te obowiązują do 19 kwietnia.

Zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego bardzo prosimy wszystkich, o pozostanie w domu i uczestniczenie we Mszy św. przez środki społecznego przekazu łącząc się duchowo z miejscami, gdzie sprawowana będzie Najświętsza Ofiara. Wierni nie uczestniczący w niedzielnej  Mszy św. w kościele nie zaciągają grzechu ciężkiego. Arcybiskup Metropolita Krakowski udzielił dyspensy od tego obowiązku . Do kościoła mogą wejść tylko osoby, które w tym dniu mają zamówioną intencje. Bardzo proszę przyjąć te ograniczenia ze zrozumieniem. To dla bezpieczeństwa nas wszystkich!

 

  • Wszystkie Msze św. zarówno w niedziele jak i dni powszechne oraz Nabożeństwa w naszym kościele odprawiamy jak dotychczas bez żadnych ograniczeń tak jakby był pełny kościół wierząc że w tym czasie łączycie się z nami duchowo i o to nadal prosimy.

 

  • Msze św. są codziennie rano o godz.7.00 oraz wieczorem o godz. 17.00

 

  • Pół godz. przed wieczorną Mszą św. jest wstawienie Najświętszego Sakramentu cicha adoracja a na Jej zakończenie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca oraz Litanię do św. Jana Pawła II.  Modlitwy w kwietniu mieszkańcy Batowic

 

  • Na zakończenie każdej Mszy św. odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewamy Suplikacje o uproszenie ustania epidemii.

 

       Główne drzwi do kościoła są otwarte przez cały dzień na prywatną modlitwę oraz indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu.

 

        Zamówione intencje mszalne zostaną odprawione zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do udziału w nich zapraszamy najbliższą rodzinę.

 

       Spowiedź w naszym kościele jest zawsze pół godziny przed Mszą św.