Kazania na wszystkich Mszach św. głosił ks. Stanisław Maślanka proboszcz z Jachówki, a Sumie Odpustowej z racji trwającej w naszej parafii peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego przewodniczył ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach.