Tegoroczne pierwsze nabożeństwo fatimskie poprowadził ks. biskup Roman Marcinkowski z diecezji płockiej.