Odpust i dożynki parafialne, pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, Komańczy i Radecznicy, Nabożeństwo Fatimskie z udziałem abp M. Mokrzyckiego, Misje Święte, koncert Wieniawy.

 

Patronką naszej liczącej siedem wieków parafii jest św. Małgorzata Dziewica i Męczennica.

Żyła w czasach, w których przyznanie się do Chrystusa wymagało ogromnej odwagi i poświęcenia. Za pozostanie wierną Jezusowi i jego nauce, Małgorzata oddała swoje życie.

Jej święto obchodzimy w połowie lipca. Jest to w parafii bardzo uroczysty dzień, pełen skupienia i modlitwy. W dniu tym dziękujemy naszej patronce za opiekę nad naszą parafią, naszymi rodzinami. Licznie bierzemy udział w nabożeństwach, kultywując tradycje i obyczaje naszych przodków. W tym roku uroczystą sumę odpustową sprawował Ks. Kanonik

Jan Adamus, proboszcz parafii św. Wojciecha w Modlnicy. Ks. Jan jako młody kapłan pełnił posługę duszpasterska w naszej parafii…

 

W pierwszą niedzielę września, odbywają się w naszej parafii dożynki… Podczas uroczystej Mszy Świętej dziękujemy naszej patronce za zebrane plony, za ochronę przed klęskami żywiołowymi. Do świątyni przynosimy wieniec dożynkowy, chleb, warzywa i owoce, którymi dzielimy się z potrzebującymi. W tym roku głównymi gospodarzami tej uroczystości było sołectwo Zastów. Przyniesiony wieniec był poświęcony patronce naszej parafii św. Małgorzacie. W następnym roku gospodarzami dożynek będą mieszkańcy Batowic, mam nadzieję, że piękna tradycja podziękowania za zebrane zbiory będzie kontynuowana.

 

 

13 września 2021 roku rozpoczęła się kolejna pielgrzymka parafialna. Głównym jej celem było Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Różańcowej w Kalwarii Pacławskiej, powstałej z inicjatywy wojewody podolskiego, kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry.

W drugiej połowie XVII wieku zbudowano kościół i klasztor, na okolicznych wzgórzach wytyczono szlak Męki Pańskiej. W 1679 roku sprowadzono słynący łaskami obraz Matki Bożej. Od 1668 roku opiekę nad Sanktuarium sprawują Franciszkanie. W drodze do celu pierwszego dnia pielgrzymki zatrzymaliśmy się w Komańczy, gdzie od 29 X 1955 roku do 28 X 1956 był internowany Prymas Tysiąclecia ks. Stefan kard. Wyszyński Podczas pobytu w tym pięknym położonym na wzgórzu Bircza (600 m n.p.m.) miejscu, Prymas napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, opracował Wielką Nowennę przed Milenium Chrztu Polski.

Komańcza była ostatnim miejscem internowania Kardynała Wyszyńskiego. Podczas następnego dnia pielgrzymki zwiedziliśmy Przemyśl, modląc się w Kościele Ojców Karmelitów Bosych. Wcześniej wizyta na zamku w Krasiczynie, który jest najcenniejszym zabytkiem architektury renesansowo- manierystycznej w Polsce. Na nocleg udaliśmy się do Radecznicy, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Antoniego. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zamość i Krasnobród poznając historię tego regionu. Dzięki Pani Jadwidze, która była naszym przewodnikiem dotarliśmy na cmentarz we wsi Sochy położonej koło Zwierzyńca. Podczas wojny Niemcy zamordowali tam 88 mężczyzn, 58 kobiet, 45 dzieci, w odwecie za pomoc którą mieszkańcy udzielali działającym w tym regionie oddziałom ruchu oporu. Smutne miejsce, ale trzeba o tych strasznych czasach i wydarzeniach pamiętać. Ostatniego dnia po Mszy Świętej wyjazd do Sandomierza Jest to piękne, klimatyczne pełne zabytków miasto. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzaliśmy Bazylikę Katedralną p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, która w ostatnich latach przeszła gruntowna renowację. Zamek, Dom Długosza, Brama Opatowska, Ucho Igielne, Wąwóz św. Jadwigi, Trasa podziemna, Ratusz to tylko niektóre zabytki tego opisywanego już przez Galla Anonima miasta. Sandomierz był ostatnim miejscem na trasie naszej pielgrzymki.

 

17 październik 2021 był w naszej parafii bardzo ważnym uroczystym dniem. Rano rozpoczęły się Misje Święte, nauki misyjne głosili O. I. Homoncik i O. J. Szczecina.

Tego dnia wieczorem celebrowaliśmy ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Przewodniczył mu specjalny gość, metropolita Lwowa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz dwóch papieży, św. Jana Pawła Wielkiego i Benedykta XVI. Było to piękne nabożeństwo, modlitewny nastrój, światła świec podczas procesji, stroje regionalne kobiet. Przepiękną figurę Maryi nieśli młodzi i starsi mężczyźni z Zastowa. Członkinie Żywego Różańca w chustach tureckich niosły różaniec. Obok figury przebrane za pastuszki dzieci: Franciszek, Łucja i Hiacynta, którym Maryja objawiła się w Fatimie.

Podczas trwających tydzień misji, każdy mógł wybrać nabożeństwo, w którym chciał uczestniczyć. Spotkania modlitewne odbywały się o różnych porach, kończyły wieczorem Apelem Jasnogórskim. Każdego dnia kazania misyjne i konferencje stanowe dla poszczególnych grup. Ogromnym przeżyciem było nabożeństwo, w czasie którego nastąpiło opowiedzenie się za Chrystusem, spotkanie z chorymi wraz z udzieleniem im sakramentu namaszczenia czy błogosławieństwo najmłodszych dzieci i matek w stanie błogosławionym.

W dniu poświęconym Świętemu Janowi Pawłowi z relikwiami świętego i różańcem wyruszyliśmy na cmentarz parafialny. Misje to okazja do przystąpienia do Sakramentu Pokuty. Wszystkie nauki głoszone były w oparciu o Ewangelie, która była wyłożona przed głównym ołtarzem. Katechezy zawierały biblijne treści, jeśli ktoś się w nie wsłuchiwał, to na długo pozostaną w jego pamięci. Był to szczególny tydzień, w którym obecny wśród nas był Jezus Chrystus. Dla ludzi zabieganych, przytłoczonych codziennymi sprawami, był to czas, w którym mogliśmy się zatrzymać, zadumać, wyjść na spotkanie z Chrystusem, aby razem z nim rozpocząć wszystko od nowa. Mam nadzieję, że misyjne nauki umocniły w wierze tych którzy są blisko Boga i Kościoła, pozwoliły powrócić do wspólnoty zniechęconym i wątpiącym.

 

27 listopada 2021 roku w naszym kościele po raz kolejny zagrała orkiestra Wieniawa.

Koncert nosił tytuł, Wieniawa gra klasykę, a w programie utwory Jana Sebastiana Bacha, Mieczysław Karłowicza, Gustawa Horsta. Orkiestra grała pod batutą Manataka Shi baoka, który przybył z Japonii. Wspaniały koncert, niezapomniane przeżycia.

 

Opracowała: mgr Krystyna Zbroja