W naszej   parafii od przyszłej Niedzieli 11 kwietnia miały rozpocząć  się Misje Święte.

   Jednak w związku z trwającą nadal pandemią i związanymi z nią obostrzeniami sanitarnymi Księża misjonarze przybędą do nas dopiero po wakacjach.

        Nowy termin to 17 do 24 październik 2021 r.

Ufamy że czas powakacyjny będzie czasem sprzyjającym aby zasłuchać się w Słowo Boga, wejść do Szkoły Chrystusa i być pilnymi Jego uczniami uczestnicząc po 11 latach w Misjach Parafialnych

     Zachęcamy wszystkich wiernych parafian a zwłaszcza chorych do wytrwałej modlitwy w intencji misji i misjonarzy.

Bardzo prosimy aby zachować foldery misyjne które zostały dostarczone przez członków Rady Parafialnej do każdego domu, Program misyjny bowiem nie ulegnie zmianie, zmienia się tylko termin ich rozpoczęcia.