Biorąc  pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych  ksiądz proboszcz przychyla  się do prośby rodziców dzieci klas trzecich dotyczącej uroczystości Pierwszej Komunii Świętej zaplanowanej na 3 maj 2020 r.

Informujemy, że celebracja tych uroczystości będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii.

Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe.

     Ksiądz  proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszo-komunijnych, wyznacza  Uroczystości I-szej Komunii  Świętej w Parafii św. Małgorzaty w Raciborowicach. na okres powakacyjny na niedzielę 27 września br.     

Jest też możliwość indywidualnej Komunii świętej dziecka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

         

                                   

Raciborowice 02.04.2020 r.