Poniedziałek 9. IV  Zwiastowanie Pańskie

7:00 za śp. Małgorzatę i Józefa Sokół; Stefana i Zofię Massalskich i zmarłych z rodziny
9:00 za śp. Teresę Kowalczyk (pogrzebowa)
17:00 za śp. Zofię Prażmowską, Piotra męża

Wtorek  10. IV

7:00 za śp. Marię Nawarę i Jana męża  ?
7:00 za śp. Czesława Wróbla (pogrzebowa)
Środa 11. IV

7:00 za śp. Marię Chachlowską (pogrzebowa)
7:00 za śp. Józefa Brosia, Anastazję żonę
17:00 za śp. Stefana Sikorę
Czwartek 12. IV

7:00  za śp. Józefa i Józefę Kasznik  ?
7:00  za śp. Tadeusza Zdybała (pogrzebowa)
Piątek 13. IV

7:00 za śp. Marię Mikrut (pogrzebowa)
7:00 za śp. Franciszka Szczupaka i syna Edwarda
17:00 o pomyślność w egzaminach gimnazjalnych dla Karoliny i Justyny
Sobota 14. IV

7:00 za śp. Zofię i Józefa Król
7:00 za śp. Mieczysława Pazdańskiego (pogrzebowa)
Niedziela  15. IV

7:00 za śp. Bolesława i Emilię Franczak
9:00 za śp. Franciszkę i Stanisława Molak, Kazimierza syna
11:00 za śp. Józefa i Józefę Plewa, córkę Teresę Koper
17:00 za parafian