Poniedziałek 8. I 

7:00 za śp. Andrzeja Janasa
7:00 o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Marty i Marka Doniec
Wtorek  9.I

7:00 za śp. Wojciecha Wójcika, Reginę żonę, wnuka Janusza
7:00 za śp. Jerzego Raźnego
Środa 10.I

7:00 o zdrowie i bł. Boże dla rodziców Józefa i Bronisławy Kasznik
7:00 za śp. Janinę Król
17:00 o zdrowie i bł. Boże dla Danuty i Jarosława w 20 r. ślubu
Czwartek 11. I

7:00 za śp. Marię i Pawła Czerskich, Dominika Czerskiego, Olgę i Józefa Król
7:00 za śp. Piotra Krzywdę
Piątek 12. I  

7:00 za śp. Ryszarda Zbroję
7:00 o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Broś z Raciborowic
17:00 za śp. Danutę Sagan
Sobota 13. I

7:00 za śp. Edwarda Zalewskiego
7:00 za śp. Mieczysława Wróbla
 

Niedziela  14. I

7:00 za śp. Władysława Króla, Marię żonę
9:00
za śp. Franciszka Kasznika, żonę Wandę
11:00  o bł.Boże dla parafian, którzy przyjęli Kościelnego z opłatkami
17:00  za śp. Anielę Raźną, wnuka Pawła