Poniedziałek 2. X 

7:00 za śp. Otylię Nawarę
7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
17:00 o bł. Boże dla członkiń Róży  Dziekanowice – Raciborowice bloki

Wtorek  3. X

7:00 za śp. Bronisławę Wojtas
7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
17:00 o bł. Boże dla Róży z Batowic ?

Środa 4. X

7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
7:00 za śp. Mariana Salwińskiego
17:00 o bł. Boże dla róży z Kończyc ?
Czwartek 5. X

7:00 za śp. Dominika Czerskiego
7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
17:00 o bł. Boże dla młodszej Róży z Zastowa
Piątek 6. X

7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
7:00 za śp. Władysława Raźnego
17:00 o bł. Boże dla starszej Róży z Zastowa

 

Sobota 7. X

7:00 o zdrowie i bł. Boże dla Anety ?
7:00 za śp. Marię Walerian – greg.
17:00 o bł. Boze dla Róży mężczyzn ?

 

Niedziela  8. X

7:00 za śp. Marię Nawarę, Jana męża
9:00 o bł. Boże dla mieszkańców Zastowa
11:00  chrzty: Hanna; Julia
17:00  za śp. Marię Walerian – greg.