Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca ale adorację Najświętszego Sakramentu odprawimy w przyszłą niedzielę

po rannej Mszy św. zmianka tajemnic różańcowych.

 

        w dzisiejszą Niedzielę obchodzimy   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  ŚWIETYCH

            

Msze święte u nas w kościele będą o godz. 7.00 , 9.00  ,  11.00  , 13.00 , 15.00  i 17.00

        o godz. 16.30 Nabożeństwo Różańcowe  połączony z wypominkami za zmarłych

 

Uroczystych Nieszporów , procesji na cmentarz oraz Mszy św. na cmentarzu  jak co roku ze względów zakazów sanitarnych nie będzie  natomiast w Kościele będą  Msze św. za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu  o godz.13.00 ,  godz.15.00  oraz o godz. 17.00

 

W tym tygodniu  przypada ;  

 

    Jutro w Poniedziałek   – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (dzień zaduszny)

                    Msze święte z wypominkami będą tu w kościele o godz.7.00 , 8.00 , 9.00  i 17.00.

         Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami  o godz. 16.30                 

 

     w Środę        –     św. Karola Boromeusza , biskupa

 

     w Czwartek     –  Pierwszy Czwartek miesiąca –  spowiedź rano od godz. 6.30    oraz wieczorem od godz. 16.30

                o godz.17.00 Msza św. oraz modlitwy za pośrednictwem Św. Jana Pawła II,  o powołania kapłańskie i zakonne

 

     w  Piątek    –  Pierwszy Piątek miesiąca  –  spowiedź rano od godz. 6.30    oraz wieczorem od godz. 16.30

                     Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego po rannej  Mszy św.

                Ze względów epidemiologicznych odwiedzin chorych w domach nie będzie.

 

     w  Sobotę       –  Pierwsza Sobota miesiąca

Nabożeństwo o Niepokalanym Sercu Maryi po rannej Mszy św.

 

     Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pamięci o zmarłych. Najważniejszą formą pamięci jest jednak modlitwa. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy.

Dlatego dzisiaj w  Uroczystość Wszystkich Świętych oraz  przez całą Oktawę pamiętajmy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych.                                   

 

     Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące ; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny pod warunkiem ,że w czasie nawiedzenia świątyni odmówimy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, oraz będąc w stanie łaski uświęcającej przystąpimy do Komunii św. i pomodlimy się w intencjach Ojca św. Odpust ten można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia za jedną duszę.

Ojciec święty Franciszek ze względów epidemiologicznych w tym roku  wyjątkowo przedłuża czas uzyskiwania odpustu zupełnego za naszych bliskich zmarłych do końca listopada br.        

 

Przez cały tydzień  ośmiu dni oktawy Wszystkich Świętych   Msze święte z wypominkami będą w kościele o godz.7.00  , 8.00   i 17.00  o godz.16.30 Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami  

 

Ze względów epidemiologicznych Mszy sw. w kaplicy na cmentarzu nie będzie.

 

              Tradycyjnie  przyjmujemy na wypominki  za naszych bliskich zmarłych.

wypominki jednorazowe – na zwykłych kartkach lub na tych które znajdują się na ołtarzu św. Małgorzaty  w miarę wyraźnie – wypisujemy dowolną ilość naszych zmarłych i wrzucamy  wraz z dowolną ofiarą do skrzynki znajdującej się  przed  figurą Jezusa Miłosiernego. Za dusze tych zmarłych modlić się będziemy w pierwsze osiem dni listopada na Mszach św. oraz podczas różańca za zmarłych przed wieczorną Mszą św.

     Natomiast wypominki całoroczne czytane przez cały rok przed Mszą św. niedzielną o godz. 7.00  czy o 9.00 zapisujemy u Księdza na plebanii.

W tym roku wyjątkowo ze względów epidemiologicznych można przesłać całoroczne wypominki  na Konto parafii  ;  zaznaczając wypominki godz.7-ma  lub  wypominki  godz. 9-ta.                                                                                            

 

 Dzisiaj a nie jak corocznie na cmentarzu  lecz przed kościołem członkowie Rady Parafialnej  zbierają ofiary na całoroczne utrzymanie i potrzeby cmentarzazwłaszcza wywóz śmieci , koszenie traw, modernizacja alejek cmentarnych,  prosimy więc o   konkretną pomoc. Tegoroczny wywóz śmieci z cmentarza kosztował na sjuż bowiem 21 tysięcy. Można również te ofiary przesłać na Konto parafii  ;  zaznaczając ofiara na cmentarz.

 

 

Konto Parafii;

PKO BP S.A. Oddz.3 w Krakowie

04 1020 2906 0000 1302 0119 7920

 

Przez cały listopad będzie można również składać te ofiary na całoroczne utrzymanie naszego parafialnego cmentarza do puszki, która znajduje się obok ołtarza św. Małgorzaty na stoliku z gazetami.

 

 

Przychyliłem się do prośby P.Haliny Jamrozowicz  z Raciborowic aby, zwolnić Ją z obowiązku członka Rady Parafialnej , ponieważ była Ona  członkiem z wyboru dlatego  na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej otrzymałem protokół z zebrania wiejskiego na którym mieszkańcy Raciborowic zagłosowali  za kandydaturom  P.Stanisława Zbroi . Pani Halinie   serdecznie dziękujemy  za trzy  letnią , bezinteresowną , ofiarną pracę na rzecz naszej parafialnej wspólnoty.

 

 

Przypominamy że w kościele Jego otoczeniu a także na cmentarzu stosujemy się do zaleceń sanitarnych a więc obecnie  bezwzględna konieczność  zasłaniamy ust i nosa oraz wchodząc do kościoła dezynfekcja dłoni.