Na zakończenie Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu .

 

O godz. 15.15  Droga Krzyżowa 

     o godz. 16.00  „Gorzkie żale” z kazaniem Pasyjnym oraz Suplikacjami

                     po Gorzkich Żalach  – Msza św.

składka na Gorzkich Żalach w czasie błogosławieństwa relikwiami Krzyża świętego przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.

W Polsce za udział w gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

Dzisiaj po  Mszach św. Panie z Zespołu Charytatywnego będą do puszek zbierały ofiary na misje i misjonarzy

 

W tym tygodniu  :

 

 w Środę   –  o godz.17.00  Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 

      w Piątek    – Droga Krzyżowa dla wszystkich o godz. 16.30  po niej Msza św.

a  o godz. 18.00 droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież

zapraszamy na nią tych wszystkich którzy wcześniej przyjść nie mogą

zamiast spotkań w I-sze Czwartki na drogę krzyżową o 18-tej  obowiązkowo przychodzi młodzież klas  7-mych i 8-mych Szkoły Podstawowej w ramach przygotowania do bierzmowania.

 

      w Sobotę     – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. 

 

W przyszłą niedzielę przypada 3-cia niedziela miesiąca więc składka  przeznaczona będzie na prace remontowo-budowlane prowadzone w naszej parafii.

 

Od przyszłej niedzieli Panie z Zespołu Charytatywnego naszej parafii będą rozprowadzać Baranki Wielkanocne Caritasu, jako  dzieło pomocy biednym ,  ofiary to nie jest zapłata za baranka, lecz konkretna pomoc głodnym, biednym , potrzebującym pomocy.

 

Pomoc dla Ukrainy ;

Wczoraj zakończyliśmy pierwszy etap pomocy dla uciekających przed wojną w Ukrainie ; Zebrane środki pieniężne ze środy popielcowej oraz z ubiegłej niedzieli wyniosły 16.327 zł. oraz 12 gr.

Ponadto przez cały tydzień gromadzono najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców wojennych ; koce , pościel, ubranka dla dzieci,  materiały opatrunkowe, środki czystości oraz żywność o łącznej kubaturze 1 ciężarówki.

Zaoferowano również mieszkania dla  3 rodzin ukraińskich oraz pomoc materialną 500 zł. miesięcznie dla rodziny z Ukrainy.

Składamy serdeczne podziękowanie Paniom z Zespołu Charytatywnego naszej parafia oraz wszystkim tym  , którzy w jakikolwiek sposób włączyli  się  w tę pomoc. Niech Dobry Bóg , który widzi w ukryciu , odda Tobie.

Zapewne w najbliższym czasie będziemy podejmowali dalsze kroki pomocy bo uciekających przed zniszczeniami wojennymi codziennie przybywa.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Parafii  o krótkoterminowe udostępnianie miejsc noclegowych dla Uchodźców z Ukrainy – chodzi o większe pomieszczenia z prysznicami i toaletami.

Wszelkie zgłoszenia gotowości przyjęcia uchodźców z Ukrainy należy zgłaszać pod nr. telefonu lub na e-mail znajdujące się w gablocie przykościelnej, na stronie internetowej naszej parafialnej oraz stronie Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

 

W mienioną niedzielę podczas spotkania członków Rady Parafialnej omówiliśmy wiele kwestii dotyczących bieżących spraw z  życia naszej parafii oraz została podjęta uchwała iż pomimo narastających różnych trudności nie będziemy już dłużej odkładali sprawy związanej z pilnymi pracami dotyczącymi modernizacji obecnej przestarzałej instalacji elektrycznej w kościele, wykonanie , systemów zabezpieczających przed pożarem, instalacji antywłamaniowej , monitoringu oraz modernizacji ogrzewania kościoła, ze względu na wciąż wzrastające koszty energii elektrycznej.

Koszty projektowe nad tym przedsięwzięciem  sięgające na dzień dzisiejszy kwoty około 80 tys. w całości musi pokryć budżet parafii.  Co pozwoli nam zwrócić się do różnych instytucji – Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , czy dotacje Unijne, z  wnioskami o dofinansowanie planowanych zadań. 

W najbliższym czasie zwrócimy się więc do wszystkich naszych parafian w specjalnym liście wyjaśniającym szczegóły planowanych inwestycji, kosztów oraz zbiórki.