Parafia  św. Małgorzaty w Raciborowicach  informuje , że  prace remontowe przy starej Kaplicy pw. Św.Jana Chrzciciela  wpisanej do rejestru zabytków 17.09.2013 r nr.OZK 5140 A 61 .2013 DW1  na cmentarzu Parafialnym w Raciborowicach planowane  na lata 2015 – 2018 są prowadzone ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Krakowie

Dotychczasowy koszt prac pt. ; „Odtworzenie stanu pierwotnego kaplicy pw.św.Jana Chrzciciela  na cmentarzu parafialnym w Raciborowicach „

45.000,00 zł. w roku 2015   ;   80.000,00  zł. w roku 2016,   100.000,00zł. w roku 2017

oraz 35 tys. w roku 2018  etap 4 – przywrócenie stolarki drzwi i okien, posadzki, podsufitki i odtworzenie opaski.

Informacja  podana wg.wymogów WKZ w Krakowie.